NXT LevelAlgemene Voorwaarden

1. Soorten dienstverlenging

  • Leadcampagnes. Nxt Level biedt 2 pakketvormen aan. Professional. 12 maanden overeenkomst 10 leadcampagnes i.c.m. verkoopadvies en maandanalyse. Basic. 12 maanden overeenkomst 4 leadcampagnes i.c.m. verkoopadvies en maandanalyse.
  • Leadopvolging. Het nabellen van geïnteresseerden die reageren op leadcampagnes.
  • Emailmarketing. Opstellen van email funnels voor prospects, leden en oud leden.
  • Advies. Strategiesessie, doelgroepmarketing, kostenbesparingen.

2. Duur van het contract & automatische verlenging

De contracten worden afgesloten voor een periode van 3 of 12 maanden. Daarnaast is er de mogelijkheid van diverse losse diensten af te nemen die maandelijks opzegbaar zijn. De pakketten worden na de overeengekomen contractperiode per maand verlengd met een opzegtermijn van 1 maand.

Beëindiging overeenkomst
De opdrachtgever dient voor de opzegging 1 kalendermaand voor de gewenste datum op te zeggen.  Ter bevestiging van deze opzegging zullen zowel NXT LEVEL medewerker als de opdrachtgever de opzegprocedure accorderen dat aangeeft dat de opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen. Een tussentijdse beëindiging binnen de vastgelegde periode van het contract is niet mogelijk behoudens het schenden van de voorwaarden. Iedere opzegging geschiedt middels het daartoe bestemde opzegprocedure.

3. Voorwaarden Tevredenheidsgarantie

Geldt tot 3 campagnes (kwartaal) die ieder minder dan 10 leads hebben gegenereerd.
Niet nakomen van bepalingen in de overeenkomst door NXT Level.
Altijd op basis van 1 kalendermaand opzegtermijn.

4. Aansprakelijkheid

NXT Level sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor persoonlijke schade tijdens de overeenkomst, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige diensten.
Iedere opdrachtgever vrijwaart NXT Level voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens de overeenkomst met NXT Level ten gevolge van handelen of nalaten van de opdrachtgever.

Overige zaken

De persoonlijke gegevens vanuit de leadcampagnes of leadopvolging zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van NXT Level gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

De opdrachtgever geven NXT Level toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen, individuen of introducés te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden.

NXT Level behoudt zich het recht voor het gebruik van de (samenstelling van) diensten aan te passen ten behoeve van speciale gelegenheden / evenementen of andere moverende redenen. Zij zal de opdrachtgever, voor zover mogelijk, hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

NXT Level is gerechtigd, indien daartoe uit management overwegingen de noodzaak bestaat, de voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen. Alle opdrachtgevers kunnen het gebruikersreglement online inzien op onze website.

Binnen de dienstverlening zijn aanvullend ook privicy wetgeving van toepassing (AVG) zoals die dan aldaar gecommuniceerd worden, denk hierbij aan o.a. persoonsgegevens.